DEAPS materialen

 

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met DEAP-materialen die in de loop van het project zijn ontwikkeld.

DEAPS-ONDERZOEKSPAPERS

Dit gedeelte bevat links naar DEAPS-onderzoekspapers die in de loop van het project zijn geproduceerd.

CONCEPTUEEL KADER

 

Deze sectie verwijst door naar het conceptueel kader van DEAPS.

RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE

 

Deze sectie zal verwijzen naar resultaten van nationale peilingen en vergelijkende analyses van DEAP-strategieën in middelbare scholen in elk partnerland.

TOOLKIT

 

Dit gedeelte zal een link bevatten naar een online open access DEAPS Toolkit, vertaald naar alle deelnemende landstalen.

GEVALSSTUDIE RESULTATEN

 

Deze sectie zal een link bevatten naar resultaten die zijn afgeleid van een multimodale case study van DEAP-strategieën in elk partnerland.

LERARENOPLEIDING

 

In dit gedeelte wordt een koppeling gemaakt met een open-access Teacher Training Module over het verbeteren van DEAP-strategieën in scholen.

MOOC

Deze sectie zal linken naar een MOOC met open toegang voor het verbeteren van DEAP-strategieën in scholen. 

PROJECTRAPPORTEN / EVALUATIES

 

Deze sectie zal linken naar evaluatierapporten en mechanismen voor kwaliteitszorg die worden gebruikt in de loop van de DEAPS-projectcyclus.

 

DEAPS

Onderzoekspapers

 

 

          Onderzoekspapers

 

Gepubliceerde Onderzoekspapers 

 

Distributed Evaluation and Planning in Irish Schools

Brown, M., McNamara, G., O’Hara, J. O'Brien, S. and Skerritt, C. (2017) Evaluation and Distributed Evaluation and Planning Strategies (DEAPS) in Irish Schools  (Working Paper No.1).  

 

Distributed Evaluation and Planning in Belgium (Flemish) Schools

Fadder, J., and Vanhoof, J. (2017) Country Background Report on distributed Evaluation And Planning in Belgium (Flemish) Schools Schools. (Working Paper No.2). 

 

Distributed Evaluation and Planning in Portuguese Schools

Figueiredo, M., Ramalho, H. and Rocha, J. (2017) Country Background Report on Distributed Evaluation And Planning in Portuguese Schools (Working Paper No.3). 

 

Distributed Evaluation and Planning in Turkish Schools

Krurm, G. and Cinkir,  Ş. (2017) Country Background Report on Distributed Evaluation And Planning in Turkish Schools (Working Paper No.4).

 

The limitations, practical realities and conditions necessary for stakeholder voice in school self-evaluation

Brown, M., McNamara, G., O’Hara, J. O'Brien, S. and Skerritt, C. (2018) The limitations, practical realities and conditions necessary for stakeholder voice in school self-evaluation (Working Paper No.5).

 

Teachers’ and principals’ intentions towards distributed evaluation and planning in schools. A conceptual framework. 

Faddar, J. and Vanhoof, J. ((2018) Teachers’ and principals’ intentions towards distributed evaluation and planning in schools. A conceptual framework. (Working Paper No.6). (Working Paper No.6). 

Brown, M.; McNamara, G.; Cinqir, S.; Faddar, J.; Figueiredo, M.P.; vanhoof, J.; O'Hara, J.; Skerritt, C.; O'Brien, S.; Kurum, G.; Ramalho, H.; Rocha, J. (2020) 'Exploring parent and student engagement in School Self Evaluation in four European Countries'. EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL.

DOI: https://doi.org/10.1177/1474904120961203

Brown, M.; McNamara, G.; O’Brien,S.; Skerritt, C.; O’Hara, J. (2020) 'Policy and Practice: Including Parents and Students in School Self-Evaluation'. Irish Educational Studies.

DOI: https://doi.org/10.1080/03323315.2020.1814839

Brown, M., McNamara, G., O’Brien, S., Skerritt, C., O’Hara, J., Faddar, J.,  Cinqir, S., Vanhoof, J., Figueiredo, M., Kurum, G.  (2019) 'Parent and student voice in evaluation and planning in schools'. Improving Schools.

DOI: https://doi.org/10.1177/1365480219895167

 

 

Aankomende onderzoekspapers

  1. Kwantitatieve analyse van DEAP-strategieën in Europese scholen

  2. Op weg naar een conceptueel kader voor DEAP-strategieën in scholen

  3. Multimodale gevalsstudie van strategieën die worden gebruikt om DEAPS in België, Ierland, Portugal en Turkije in te bedden

  4. Stakeholderperceptie van de DEAPS-toolkit

  5. Perceptie van belanghebbenden van de DEAPS-module voor lerarenopleiding

  6. Percepties van stakeholders van DEAPS MOOC

 

 

 

 

 

​​

 

 

 

DEAPS

Resultaten van 

de Enquete 

 

       
         RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE

 

Beschrijving

Deze output is een behoeftenanalyse waarbij scholen in elk partnerland bevraagd worden. Deze output wordt gecoördineerd door de Universiteit van Antwerpen en omvat: Ancara University, Dublin City University en Institute Polytechnic Institute of Viseu.

 

De output is onderverdeeld in een aantal acties:

Ontwikkeling van de vragenlijst

 

Pilootstudie van de vragenlijst

 

Schoolgebonden enquête (ongeveer 120 scholen per partnerland)

Vergelijkende analyse van onderzoeksresultaten

 

 

Deze output zal ook resulteren in een wetenschappelijk artikel dat toegankelijk is vanaf deze pagina en beschrijft de indicatoren van Participatieve Evaluatie en Planning in scholen en rapporteert ook over de resultaten van de uitgevoerde enquête. Het bevat een vergelijkende analyse van de bevindingen in elk partnerland.

 

Tijdslijn en resultaten

 

Startdatum: 01-01-2018

 

Einddatum: 31-05-2018

 

 

 

 

 

 

 

​​

 

 

 

DEAPS Conceptueel Kader

 

       CONCEPTUEEL KADER

 

Beschrijving

Onder leiding van het Polytechnic Institute of Viseu zal deze output de ontwikkeling van een conceptueel kader omvatten om de toepasbaarheid van het DEAPS-concept te vergroten en zal het de Universiteit Antwerpen, Dublin City University en Ancara University daarbij betrekken.

 

De output is onderverdeeld in een aantal acties:

 

Deze output resulteert eveneens in een artikel dat vanaf deze pagina toegankelijk is. Het rapporteert over de ontwikkeling van een model dat innovatief is en brengt een innovatief model van Participatieve Evaluatie en Planning in scholen naar voren. De publicatie van dit model zal een leidend werk zijn dat autoriteiten, academici en artsen in staat stelt om zich met deze nieuwe benadering van schoolevaluatie bezig te houden.

 

Tijdslijn en resultaten

 

Startdatum: 01-08-2018

 

Einddatum: 28-12-2018

 

 

 

 

 

 

 

​​

 

 

DEAPS

Resultaten Gevalsstudie

 

RESULTATEN GEVALSSTUDIE

Beschrijving

Aangezien het fundament van de gevalsstudie het onderwerp en de relevantie is, zal er een weloverwogen poging worden gedaan om een ​​kleine studiegroep, die een specifieke populatie vertegenwoordigt, te isoleren. In dit geval is het de bedoeling dat de populatie scholen zijn die ervaring hebben met of geïnteresseerd zijn in het creëren van een Participatieve benadering van onderwijsevaluatie en planning. Het is waarschijnlijk dat de scholen afkomstig zullen zijn uit het basis, secundair en voortgezet onderwijs. Onder leiding van DCU moet elk partnerland intensieve gevalsstudies uitvoeren van minstens 6 scholen in hun land. Elk land analyseert en schrijft ook de bevindingen uit de gevalsstudies in hun land.

 

Deze output resulteert ook in een wetenschappelijk artikel dat vanaf deze pagina toegankelijk is. Dit is van het grootste belang voor de personen in het werkvled die graag willen leren over de verschillende benaderingen van scholen, om te leren over ervaringen en goede praktijken van anderen.

 

Tijdslijn en resultaten

 

Startdatum: 01-08-2018

 

Einddatum: 30-05-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

​​

 

 

 
 

DEAPS 

Toolkit

 

TOOLKIT

 

Beschrijving

De ontwikkeling van de toolkit zal worden geleid door het Polytechnic Institute of Viseu en zal de Universiteit Antwerpen, Dublin City University en Ancara University omvatten. De toolkit zal een volledig nieuw begrip genereren van wat scholen kunnen doen om verschillende stemmen binnen het SZE-proces mogelijk te maken. De materialen zullen praktijkgericht zijn en scholen ondersteunen in hun evaluatiepraktijken.

De toolkit is vanaf deze pagina toegankelijk. Dit zal personen in het werkveld die graag willen leren over de verschillende benaderingen van scholen, leren over ervaringen en goede praktijken van anderen.

 

Tijdslijn en resultaten

 

Startdatum: 01-06-2019

Einddatum: 30-11-2019

 

 

 

 

 

 

 

​​

 

 

DEAPS

MOOC

 

MOOC

 

Beschrijving
De ontwikkeling van een meertalige MOOC wordt geleid door de Dublin City University met medewerking van het Polytechnic Institute of Viseu, de Universiteit Antwerpen, en Ankara University. De MOOC zal specifiek gericht zijn op die leden die niet betrokken zijn bij de dagelijkse activiteiten van het schoolleven (ouders en bestuursorganen) en hoe zij betrokken kunnen worden bij DEAP-strategieën op scholen. Elke partner zal ook feedback en maatregelen voor verbetering van de MOOC leveren. De MOOC wordt ook vertaald en vervolgens beschikbaar in de moedertaal van elk land.

De MOOC bestaat uit vijf modules:

 

Module 1: Inleiding tot evaluatie en planning op scholen;


Module 2: DEAPS begrijpen


Module 3: DEAPS om verbetering op scholen te ondersteunen


Module 4: De rol van leden uit de schoolse gemeenschap in DEAP


Module 5: Strategieën om DEAPS te ondersteunen.

De MOOC is toegankelijk vanaf deze pagina en van de websites van elke partner.

Tijdslijn en resultaten

Startdatum: 01-11-2019

Einddatum: 31-03-2020

 

 

 

 

 

 

 

​​

 

 

 
 

DEAPS

Lerarenopleiding 

 

INITIËLE LERARENOPLEIDING EN NASCHOLING
 
Beschrijving
De Universiteit Antwerpen coördineert de ontwikkeling van de initiële lerarenopleiding en nascholingsmodule met medewerking van het Polytec Institute of Viseu, DCU en Ankara University. De module zal de bevindingen en ervaringen uit het DEAPS-project samenbrengen. De module zal worden ontwikkeld als een ECTS geaccrediteerde module voor programma’s voor Initiële lerarenopleiding in heel Europa. Deze module zal ook worden gebruikt in de partneruniversiteiten als onderdeel van hun opleidingsprogramma's (Bachelor/Master).

Modulespecificaties en bijbehorende bronnen zullen ook worden vertaald in alle talen van het programmaland (Engels, Portugees, Nederlands en Turks) om ervoor te zorgen dat de module maximaal wordt gebruikt door instellingen in heel Europa en elders.
 
De Universiteit Antwerpen zal de modulebeschrijving, leerresultaten, indicatieve inhoud en leeractiviteiten voor de module ontwikkelen.

Alle partners zullen bijdragen aan de indicatieve en leeractiviteiten voor de module.

Alle partners zullen voorbeeldlessen, leer- en beoordelingsactiviteiten voor de module ontwikkelen.

De initiële template van de intiële lerarenopleidings- en nascholingsmodule en de bronnen die van deze output zijn afgeleid, zijn toegankelijk via deze pagina en op de website van elke partner.

Tijdslijn en resultaten

Startdatum: 01-11-2019
Einddatum: 31-03-2020

 

 

 

 

 

 

 

​​

 

 

 
 

DEAPS

Projectrapporten en evaluaties

 
PROJECTRAPPORTEN EN EVALUATIES
 
Beschrijving
In de loop van de projectcyclus zal een reeks projectverslagen en kwaliteitszorgprocessen worden geïmplementeerd. Dit met het oog op de transparantie van de activiteiten te waarborgen en om ervoor te zorgen dat aan de hoogste kwaliteitsnormen wordt voldaan.

Kwartaalevaluatieverslagen
Kwartaalevaluatieverslagen worden opgesteld door de Universiteit van Ankara en rapporteren over de activiteiten van het project en over het bereiken van de doelstellingen. Deze rapporten worden gepresenteerd bij elke persoonlijke vergadering en worden besproken door het projectteam. Het zorgt voor transparantie van de financiering van het project en zal van invloed zijn op belanghebbenden en deelnemers die een samenvatting van de werkzaamheden van het project zullen krijgen.

Tussentijds rapport
Brown, M., Cinqir, S., Faddar, J., Figueiredo, M., Kurum, G., Vanhoof, J., McNamara, G., O'Hara, Ramalho, H., Skerritt, C., O'Brien, S., and Rocha, J (2019) Making meaning of Distributed Evaluation and Planning in Schools. EQI, DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34637.18400

Dit rapport zal worden geleid door de Universiteit van Ankara met medewerking van de Universiteit van Antwerpen, Dublin City University en Polytechnic Institute of Vise omvatten. Het tussentijds rapport bevat een samenvatting van de internationale literatuur over DEAPS; bevindingen uit de verkennende vragenlijst; presenteert het conceptueel kader van beste praktijken in participatieve evaluatie en planning, en schetst de bevindingen uit de gevalsstudies. Het rapport zal ook in de eerste taal van elk partner-land worden gepubliceerd. Het zorgt voor transparantie van de financiering van het project en zal van invloed zijn op belanghebbenden en deelnemers die een samenvatting van de werkzaamheden van het project zullen krijgen.

Evaluatie
De projectevaluatie wordt geleid door de Universiteit van Ankara met medewerking van de Universiteit Antwerpen, Dublin City University en Polytechnic Institute of Viseu. Het doel van de evaluatie is om een ​​extra kwaliteitscontrole voor de projectgroep te bieden. Het wordt intern beheerd door de Universiteit van Ankara en biedt nuttige gegevens over de processen, procedures en percepties van het projectteam. Het heeft ook de ambitie om gegevens met betrekking tot percepties van externe partners te verzamelen over de werking van het project.

Ankara University is verantwoordelijk voor het opstellen van het kwaliteitsbeheersingsplan.

Ankara University zal ook interne evaluatie-onderzoeken uitvoeren na elke partnermeeting en in maanden 8, 16 en 24 specifiek gericht op doelgroepleden.

Eindrapport
Brown, M., Figueiredo, M., Cinkir, S., Faddar, J., Skerritt, C., Vanhoof, J., Kurum, G., Mcnamara, G., Gardezi, S., Amante, S., O'Brien, S., Ohara, J., Rocha, J., Ramalho, H. (2020) The Enactment of Parent and Student Voice in School Evaluation -Cases Across European Frontiers. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18025.93288

De ontwikkeling van het eindrapport zal worden geleid door de Universiteit van Ankara. Het eindevaluatieverslag zal een substantieel document zijn met een overzicht van:

- operaties van de projectgroep;
- processen en procedures met betrekking tot het bereiken van 
  projectdoelen;
- aspecten van risicobeheer;
- de ervaring van het project door externe belanghebbenden en andere 
   instanties.

Het rapport zal worden opgesteld door Ankara University en zal putten uit alle materialen die door andere partners zijn aangeleverd. Van alle partners wordt verwacht dat zij helpen bij de voltooiing van, na bespreking, een definitieve versie van het rapport. Het is de bedoeling dat deze structuur een ingebedde analyse mogelijk maakt van de werking en het succes van het DEAPS-project vanuit een perspectief van systeembeheer en moet nuttige gegevens opleveren voor andere vergelijkbare projecten.

Alle rapporten en evaluaties zullen vanaf deze pagina toegankelijk zijn en worden ingediend bij de afdeling Erasmus + van de Europese Unie.

 

 

 

 

 

 

​​

 

 

Doelstellingen

 

INFORMATIE

ASSESSMENT

VRAGENLIJST

CONCEPTUELE MAP

 

Bijkomend

GEVALSSTUDIES

TOOLKIT

MOOC

LERARENOPLEIDING

Universities

 

EQI - DCU INSTITUTE OF EDUCATION

UA - UNIVERSITEIT ANTWERPEN

IPV - INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

UAK - UNIVERSITY OF ANKARA

DEAPS Contactinformatie

 

PROJECT COÖRDINATOR

Dr. Martin Brown

EQI

DCU Institute of  Education

Ireland

E: martin.brown@dcu.ie

T: 353 1 8842253