Participatieve Evaluatie en Planning in Ierse Scholen

Citaties: Brown, M., McNamara, G., O’Hara, J. O'Brien, S. and Skerritt, C. (2017) Evaluation and Distributed Evaluation and Planning Strategies (DEAPS) in Irish Schools (Working Paper No.1).  Retrieved from Erasmus+ Distributed Evaluation and Planning in Schools (DEAPS) website: https://www.deaps.net/deapsie

Introductie en achtergrond

 

Decentralisatie en het daarop volgende streven om burgers actiever te betrekken bij besluitvormingsprocessen zijn onderdeel geworden van het discours van hervorming van de publieke sector in de meeste Europese landen en in verschillende overheidsdiensten zoals de gezondheidszorg en het onderwijs (Beckmann, Cooper en Hill 2009, Verger en Curran 2014). Deze beleidsrichting kan verschillende doelen dienen, zoals het verminderen van de staatsbureaucratie, verbetering door zowel regelgeving als concurrentie, en 'stakeholder' stem en keuze (Brown et al. 2016a). Bijvoorbeeld in de onderwijssector; terwijl verantwoording door het proces van schoolinspectie centraal blijft in de meeste OESO-landen, zijn inspectiemodellen aangepast naarmate de systemen voor verantwoording van onderwijs verder ontwikkelen. Omdat scholen en hun belanghebbenden evaluatievaardigheden en innovatiecapaciteit ontwikkelen om het onderwijs in hun eigen organisaties te verbeteren, hebben ze minder behoefte om te worden aangestuurd door top-downinspecties en hervormingsinitiatieven (Brown et al. 2016b). Dit heeft geresulteerd in een duaal systeem van participerende interne / externe evaluatie dat nu wordt gebruikt in de meeste OESO-landen (Santiago 2013). In het geval van Ierland, waar de inspectie een al lang bestaand evaluatieproces is dat dateert uit de negentiende eeuw (Brown et al., 2016c); hebben veranderingen in de inspectie in de afgelopen jaren geleid tot de introductie van een reeks inspectiemodellen, zoals vak- en hele schoolevaluaties, deze zijn gefocust op een meer gerichte en efficiënte benadering van kwaliteit die de voorziening van onderwijs in basisscholen en scholen na het basisonderwijs verzekert (Department of Education , 2016). De invoering van verplichte School Zelf-Evaluatie (SZE) in 2012 (Department of Education, 2012) heeft het onderwijssysteem ook een meer kosteneffectieve aanpak van schoolverbetering gegeven, terwijl het tegelijkertijd fungeerde als een kritisch verbeteringsmechanisme voor de hele schoolgemeenschap. Zoals met elk nieuw initiatief, heeft deze tweevoudige gemandateerde modus van interne / externe evaluatie ook implementatie-uitdagingen (O'Brien et al. 2015), vooral wanneer, net als bij andere landen, de rol van belanghebbenden zoals ouders en studenten betrokken (Verger en Curran 2014).

 

Dit overzicht van DEAPS beschrijft eerst de aard van de leerplicht in Ierland alvorens de inspectie- en SZE-kaders te beschrijven die momenteel in Ierse lagere en secundaire scholen worden toegepast. Beide evaluatieprocessen worden beschreven en besproken met verwijzing naar de betrokkenheid van ouders en studenten. Het tweede deel onderzoekt de groeiende nadruk op de stem van studenten en ouders in het leerplichtonderwijs. Ten slotte eindigt het onderzoek met een bespreking van de belangrijkste uitdagingen voor de stem van belanghebbenden in het onderwijs, een ontwikkeling die bij het ontbreken van duidelijk gedefinieerde strategieën om de stakeholder leemte aan te pakken, aantoonbaar een verstikt initiatief voor onderwijshervorming blijft in het toekomstige Ierse onderwijslandschap.
 

 

Download het volledige rapport om meer te weten te komen over Participatieve Evaluatie en Planning in Ierse Scholen.

Doelstellingen

 

INFORMATIE

ASSESSMENT

VRAGENLIJST

CONCEPTUELE MAP

 

Bijkomend

GEVALSSTUDIES

TOOLKIT

MOOC

LERARENOPLEIDING

Universities

 

EQI - DCU INSTITUTE OF EDUCATION

UA - UNIVERSITEIT ANTWERPEN

IPV - INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

UAK - UNIVERSITY OF ANKARA

DEAPS Contactinformatie

 

PROJECT COÖRDINATOR

Dr. Martin Brown

EQI

DCU Institute of  Education

Ireland

E: martin.brown@dcu.ie

T: 353 1 8842253