Participatieve evaluatie en planning in Belgische (Vlaamse) scholen

Citaties: Faddar, J., and Vanhoof, J. (2017) Country Background Report on Distributed Evaluation And Planning in Belgium (Flemish) Schools Schools (Working Paper No.2). Retrieved from Erasmus+ Distributed Evaluation and Planning in Schools (DEAPS) website: https://www.deaps.net/deapsbl

Introductie en achtergrond

In België is het onderwijs een bevoegdheid van het gemeenschapsniveau, wat betekent dat de Vlaamse Gemeenschap de leiding heeft over het onderwijsbeleid. Slechts enkele onderwijskwesties vallen onder de verantwoordelijkheid van de federale autoriteiten: het begin en het einde van de leerplicht, de definitie van minimumvoorwaarden voor het behalen van een diploma en de vaststelling van de pensioenen van onderwijzend personeel.

Sinds vele jaren is het Vlaamse onderwijssysteem gebaseerd op het algemene principe van 'vrijheid van onderwijs'. Dit principe omvat twee implicaties. Aan de ene kant leidt deze vrijheid van onderwijs tot een vrijheid om het onderwijs te organiseren. Aan de andere kant hebben ouders de vrijheid om hun kinderen in te schrijven bij een school van hun eigen keuze.

Deze principes impliceren dat scholen een grote mate van autonomie krijgen in Vlaanderen, wat een grote impact heeft op het onderwijslandschap in Vlaanderen. Een schoolbestuur (of schoolbestuur) is een sleutelbegrip in de organisatie van scholen omdat het een rechtspersoon of instelling is die verantwoordelijk is voor een of meer scholen. Bestuursorganen behoren tot een van de drie 'onderwijskoepels' die kunnen worden onderscheiden: gemeenschapsonderwijs, officieel gesubsidieerd onderwijs en vrij gesubsidieerd onderwijs.

Het bestuursorgaan voor scholen dat wordt georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap is de 'Raad voor het Gemeenschapsonderwijs'. Het is opgericht om de vrijheid van schoolkeuze in Vlaanderen en Brussel te garanderen. Het Gemeenschapsonderwijs streeft naar neutraliteit en respecteert alle religieuze, filosofische en ideologische overtuigingen. De operationele functie van de Vlaamse Gemeenschap als bestuursorgaan bevindt zich op het niveau van 'Scholengroepen'. Officieel gesubsidieerd onderwijs omvat scholen die worden bestuurd door provincies, stad of gemeente. Vrij gesubsidieerd onderwijs omvat 'gesubsidieerde confessionele scholen' (voornamelijk bestaande uit katholieke scholen) en 'gesubsidieerde niet-confessionele scholen' (zonder aansluiting bij een religie).

Een onderwijskoepel is een vereniging die bestuursorganen vertegenwoordigt. Het vertegenwoordigt scholen als partner voor de overheid en het ministerie van Onderwijs en Vorming in beleidsdiscussies en ondersteunt scholen in hun dagelijks functioneren.


Schoolbesturen, die een of meer scholen beheren, kunnen hun eigen visie op onderwijs ontwikkelen. Hoewel de Vlaamse overheid niet verantwoordelijk is voor het organiseren van onderwijs, is zij verantwoordelijk voor de kwaliteit die wordt bereikt. Dit impliceert dat er een spanning is tussen het behoud van de lokale autonomie van scholen en de wil om te sturen op kwaliteit. Daarom stelt de overheid een reguleringskader op om de onderwijskwaliteit te waarborgen door minimale eisen op te leggen die studenten moeten bereiken.


 

 

 

Download het volledige rapport om meer te weten te komen over participatieve evaluatie en planning in Belgische (Vlaamse) scholen.

Doelstellingen

 

INFORMATIE

ASSESSMENT

VRAGENLIJST

CONCEPTUELE MAP

 

Bijkomend

GEVALSSTUDIES

TOOLKIT

MOOC

LERARENOPLEIDING

Universities

 

EQI - DCU INSTITUTE OF EDUCATION

UA - UNIVERSITEIT ANTWERPEN

IPV - INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU

UAK - UNIVERSITY OF ANKARA

DEAPS Contactinformatie

 

PROJECT COÖRDINATOR

Dr. Martin Brown

EQI

DCU Institute of  Education

Ireland

E: martin.brown@dcu.ie

T: 353 1 8842253